Deklaracja dostępności - Edu Arctic

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

Deklaracja dostępności

 

obowiązkowe oświadczenie o dostępności: 

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej projektu EDU-ARCTIC.PL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej edu-arctic.pl 

nazwa podmiotu publicznego: Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

adres strony internetowej: edu-arctic.pl

data opublikowania strony internetowej: luty 2020

data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 22.09.2022

Opis dostępności cyfrowej strony:

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Na naszych stronach www pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodawać opisy alternatywne.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie naszej strony www za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień. Dodatkowo zastosowano przyciski umożliwiające wybór jednej z trzech wielkości czcionek. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. 

Kontrast

Udostępniono przycisk zmiany kontrastu (w prawym górnym rogu).

Zrozumiałość i czytelność treści

 Z uwagi na popularnonaukowy charakter portalu prezentowane treści mogą być uznane za dość trudne. Staramy się jednak, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia.

status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • W przypadku niektórych zdjęć - brak tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
  • Na wybranych podstronach nie działają w pełni lub częściowo: dostęp do całej strony za pomocą klawiatury; opisy celu linku.

Uwaga: Projekt zakończył się w dniu 30.09.2022 r. Strona nie jest dalej rozwijana. Poszczególne treści mogą zostac Państwu udostępnione w sposób bardziej odpowiadający Państwa potrzebom na życzenie. Kontakt w tej sprawie podano poniżej.

data aktualizacji Deklaracji Dostępności: 09.11.2023

imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności (osoba kontaktowa): Agata Goździk,  

numer telefonu do osoby kontaktowej: 22-691-56-50

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Agatą Goździk. Mail kontaktowy:  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 69 15 650. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

opis procedury wnioskowo-skargowej: Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.