Konkurs misja polarna

As part of our website we use cookies to provide you with services at the highest level, including in a manner tailored to individual needs. Using the site without changing the settings for cookies results in saving them on your device. You can change your cookies' settings at any time. More details in our Cookies policy.

Regulamin

Zapraszamy do składania projektów innowacyjnych lub badawczych w 2 kategoriach: DOROŚLI I MŁODZIEŻ.

Tekst REGULAMINU do pobrania pdfTUTAJ

Wyprawa

Przeczytaj, jak wygląda WYPRAWA (kliknij tutaj) do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie, jakiej pogody można się podziewać oraz jakie zajęcia mogą zostać tam zrealizowane.

Przewidywana temperatura to 2-5˚C, ­ warunki zmienne, porównywalne do polskiego przedwiośnia (słońce, niewielki wiatr) lub polskiej jesieni (mgły, deszcz, wiatr). Dzień polarny. W Stacji w tym okresie przebywać będzie około 30 osób – w tym meteorolodzy, obserwator środowiskowy i obserwatorzy-geofizycy oraz naukowcy z innych ośrodków (np. ornitolodzy, botanicy, oceanografowie)

  2020-10-20 12:41:20
Available for: youth adults
The competition is over


Zadaniem konkursowym będzie przygotowanie projektu badawczego bądź zaproponowanie innowacji, mającej zastosowanie w regionach polarnych. Oceniana będzie oryginalność, wykonalność i poprawność pomysłu. Nagrodą będzie ok. 7-10-dniowy wyjazd na wyprawę naukową na Svalbard, do polskiej Stacji Polarnej Hornsund (W przypadku braku możliwości organizacji wyprawy na Svalbard z przyczyn niezależnych od Organizatora, zostanie zaporponowana inna destynacja w Arktyce lub sub-Arktyce). Uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć, jak pracują naukowcy, jak prowadzi się pomiary, jakie rozwiązania techniczne są stosowane na stacji. Pod okiem opiekuna – naukowca wezmą udział w zajęciach w terenie i laboratoriach w Stacji.

Już latem 2021 zwycięzcy pojadą do Arktyki – pokrywamy wszystkie koszty!

  1. Konkurs jest podzielony na etapy:
    1. Etap I – przygotowanie streszczenia projektu, które należy przesłać w formie elektronicznej przez formularz zgłoszeniowy dostępny na Portalu. Streszczenie może mieć długość max. 1500 znaków ze spacjami.
    2. Etap II – przygotowanie pełnego projektu, który należy przesłać w formie: eseju (plik .pdf), posteru (plik .pdf) bądź filmu o długości max. 5 minut (film można przesłać w formie pliku o maksymalnym rozmiarze 100 MB lub w formie linku do filmu zamieszczonego na Youtube jako publiczny lub niepubliczny)
    3. Etap III – rozmowy kwalifikacyjne online.

 Nagrody dodatkowe dla wyróżnionych uczestników konkursu: książki, pomoce edukacyjne, drobny sprzęt elektroniczny

  1. Kategoria I „DOROŚLI” – osoby, w które w momencie wysłania zgłoszenia konkursowego mają ukończone 18 lat, nie posiadają tytułów/stopni naukowych (dr, dr hab., prof.) ani nie są słuchaczami studiów doktoranckich z żadnej dziedziny nauki;
  2. Kategoria II „MŁODZIEŻ” – uczniowie, którzy w momencie wysłania zgłoszenia konkursowego mają ukończone 15 lat oraz mają nie więcej niż 19 lat; w przypadku uczestników niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udział w konkursie.

Terminy edycji 2021:

- do 14.01.2021 r. (TERMIN PRZEDŁUŻONY) – przesłanie przez uczestników streszczenia projektu wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego formularza na Portalu (ETAP I)

- do 10.02.2021 r. – informacja o wynikach etapu I (zakwalifikowanie się lub nie do etapu II) (WYNIKI ETAPU I) – dostępne na Portalu po zalogowaniu w zakładce Profil – Moje zgłoszenia

- do 01.03.2021 r. – przesłanie przez uczestników, którzy zakwalifikowali się do II Etapu, pełnego projektu wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego formularza na Portalu (ETAP II)

- do 22.03.2021 r. – informacja o wynikach etapu II (zakwalifikowanie się lub nie do etapu III) (ZAPROSZENIE DO ETAPU III) – dostępne na Portalu po zalogowaniu w zakładce Profil – Moje zgłoszenia

- do 07.04.2021 r. – ogłoszenie zwycięzców oraz laureatów wyróżnień (e-mail oraz Portal)

- maj-wrzesień 2021 – wyprawa do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie lub do innego rejonu w Arktyce w przypadku braku możliwości realizacji pobytu w Stacji.

 

Share